Welkom bij Operatie Geslaagd

Voor Onderwijscentrum Gent maakten we onze eerste podcastreeks. Operatie Geslaagd, dat focust op vroegtijdige schoolverlaters, heeft ons heel wat geleerd over de mensen die actief zijn in het onderwijs.

Ieder jaar studeren in Gent 669 leerlingen zonder diploma af. Dat is een hallucinant getal - het zijn evenveel leerlingen als mijn volledige middelbare school telt. In heel Vlaanderen is meer dan 10 procent van de jongeren een vroegtijdige schoolverlater. In het BSO gaat het om bijna een op de vijf scholieren. Het zijn cijfers waar we te weinig bij stilstaan. Gelukkig zijn er mensen die achter de schermen keihard werken om die terug te dringen!

Onderwijscentrum Gent bijvoorbeeld. Hun team ondersteunt verbindt en inspireert kinderen en jongeren, ouders, onderwijsprofessionals en hun partners op heel veel vlakken. Ze zetten bijvoorbeeld in op armoedebeleid, studieondersteuning, diversiteit… Onder de noemer ‘Operatie Geslaagd’ focussen ze op vroegtijdig schoolverlaten.

Hun jaarlijkse actiedag met workshops en lezingen kon dit jaar om logische redenen niet doorgaan. Om dat gemis op te vangen kwam Onderwijscentrum Gent bij ons aankloppen om een podcast te maken. Die is in eerste instantie bedoeld voor mensen in het onderwijs. Toch is het resultaat ook voor anderen boeiend - voor hen zal het waarschijnlijk net als voor ons een eyeopener zijn.

Na onze gesprekken met de fantastische mensen van het Onderwijscentrum Gent beseften we al snel dat we niet alleen leerkrachten en experts, maar ook de jongeren zelf aan het woord zouden moeten laten. Het zijn die kleine getuigenissen die uiteindelijk de extra touch aan de gesprekken gegeven hebben.

Het verhaal van Eric die uit Ghana komt, bijvoorbeeld. Tot voor kort sprak hij enkel Engels en Twi. Toen we hem interviewden heeft hij zijn antwoorden twee keer gegeven. De eerste keer moesten we sommige vragen in het Engels stellen, maar nadien stond hij erop om alles nog eens opnieuw te doen, helemaal in het Nederlands.

Al heel vroeg in onze interviews leerden we dat wat schoolteams doen een pak verder gaat dan wat zich binnen de vier schoolmuren afspeelt. Brugfiguren zoals Joke, bijvoorbeeld, die eind augustus bij alle nieuwe leerlingen in de eerste graad B-stroom van het middelbaar langsgaan om te horen hoe het met hen gaat en of ze het zien zitten. Mensen als Leen van Steunpunt Leerrecht-Leerplicht, die een soort personal coach is voor jongeren die soms zelfs helemaal niet meer naar school gaan.

Leen helpt hen onder andere met plannen, zodat ze zeker niets uit het oog verliezen. ‘Leen weet meer over mijn leven dan ikzelf’, zei een jongere die over haar getuigde. Hij viel bijna (letterlijk) van zijn stoel toen hij hoorde dat Leen meer dan 20 leerlingen zoals hij begeleidt. Ook mooi: die jongere wilde anoniem blijven en mocht daarom een andere naam kiezen. Vervolgens zat hij het hele gesprek te glunderen van zodra hij met ‘Romelu’ werd aangesproken.

Diezelfde trots voelden we ook bij leerkrachten wanneer ze het over hun leerlingen hebben. Ze zijn fier op hoe die jongeren zich recht kunnen houden in deze moeilijke periode. Toen in Teacher Tapp aan leerkrachten gevraagd werd of ze trots waren op hoe hun leerlingen met corona omgingen was maar liefst 83% het daarmee eens.


Nog iets dat opviel is hoe scholen steeds meer op werkvloeren lijken. In veel scholen nemen leerkrachten iedere drie maanden de tijd om individuele gesprekken met leerlingen in te plannen waarin ze focussen op hun sterktes en zwaktes om samen na te gaan waar het volgende kwartaal op gefocust kan worden. Net zoals een écht functioneringsgesprek dus.

Het belangrijkste wat we bevestigd zagen is de passie waarmee mensen voor de klas staan. Niet dat we daar ooit aan getwijfeld hebben: zowel de mama van Simon als de mijne staan in het onderwijs. Toch was het fijn om te horen hoe iemand als Ruben met zijn leerlingen uit de OKAN-klas bijvoorbeeld naar concerten trok. Hoe een ander dag en vaak ook nacht paraat stond om haar klas te helpen. Hoe Nathalie in sommige buurten nog steeds herkent wordt door nieuwe Gentenaars die decennia geleden naar België verhuisden. We hopen dat die passie voor het lesgeven weerklinkt doorheen de gesprekken.

We mochten voor dit project samenwerken met twee mensen die we heel graag zien: de intro van 'Operatie Geslaagd' werd gemaakt door Mirek Coutigny, voor de montage sloegen we de handen in elkaar met Niels De Keukelaere. We willen vooral de mensen van Onderwijscentrum Gent bedanken voor deze kans en hebben ontzettend veel respect voor het werk dat zij en hun collega's verrichten. 'Operatie Geslaagd' is te beluisteren via je favoriete podcast-app, Spotify of de site van Stad Gent.

MEER INZICHTEN